شورای علمی

  1. حجت الاسلام دکتر رضا غلامی
  2. دکتر عطاء الله رفیعی آتانی
  3. دکتر فرزاد جهان بین
  4. دکتر مسعود معینی پور
  5. دکتر امیر سیاهپوش
  6. علی آقاپور
  7. دکتر میثم لطیفی
  8. دکتر سید مجتبی امامی