اساسنامه

اساسنامه موقت جبهه روشنفکری انقلاب اسلامی

ماده یک. (ضرورت)
به حول و قوه الهی، و با عنایت به ضرورت تبیین عمیق ابعـاد و زوایای اسلام ناب محمدی(ص)، پاسخگـویی به نیازهای نو به نو و متراکم فکری انقلاب و نظام اسلامی در داخل و خارج کشور و همچنین با ملاحظه وجوب مواجهه قوی و فعال با هجمه ها، انحرافات، سطحی نگری ها و رویکردهای کاریکاتوری به اسلام، جبهه روشنفکری انقلاب اسلامی راه اندازی می شود.
ماده دو. (اهداف)
۱٫ توصیف دقیق، کل گرایانه و نظام مند اسلام ناب محمدی(ص)
۲٫ احصاء و پاسخگویی به نیازها و انتظارات فکری ـ دینی نوظهور
۳٫ تقویت خردورزی و آزاداندیشی در میان نیروهای انقلاب و مقابله با تحجّر اعم از سنتی و مدرن
۴٫ تلاش برای رواج عمق نگری نسبت به اندیشه اسلامی در میان نیروهای انقلاب و مقابله با سطحی نگری
۵٫ شناخت آسیب ها و آفت های فکری ـ دینی و تلاش در جهت مواجهه صحیح با آنها
۶٫ شناخت هجمه های آشکار و پنهان جریانات فکری معارض اسلام ناب به ویژه جریان روشنفکری سکولار و مقابله موثر با آنها
۷٫ تلاش برای تحکیم و تداوم سیرت انقلاب اسلامی و شکل گیری تمدن نوین اسلامی

ماده سه. (سیاست ها)
۱٫ پرهیز از فعالیت های شکلی، تشریفاتی و بی خاصیت
۲٫ اجتناب از ورود در عرصه سیاست زدگی و جناح گرایی
۳٫ استقلال از دولت های گوناگون در عین کمک به آنها در عرصه فکری ـ دینی
۴٫ بهاء دادن به جوانان و بهره گیری از زبان و ادبیات مناسب آنها
۵٫ ایجاد همگرایی میان عناصر فکری فعال و فکری انقلاب در حوزه و دانشگاه
۶٫ برخورداری از سعه صدر و تحمل افکار و آراء متفاوت در درون جبهه روشنفکری انقلاب
۷٫ اهتمام به فعالیت های هم افزا به شیوۀ شبکه ای در سراسر کشور
۸٫ توجه به اولویت ها و نیازهای فوریتی در کنار اقدامات مبنائی و دراز مدت
۹٫ استفاده از شیوه ها و ابزارهای متنوع و کارآمد بر حسب هدف و مخاطب (کرسی های آزاداندیشی، نشست های علمی، فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی اعم از مکتوب و الکترونیکی و …)
۱۰٫ بهاء دادن به خودسازی و تهذیب نفس عناصر فعال در جبهه روشنفکری انقلاب

ماده چهار. (ارکان)

• شورای سیاست گذاری

• دبیرخانه شورای سیاست گذاری (دفتر مرکزی)

• شورای علمی

• کارگروه   های تخصصی

• حلقه های فکری ـ دینی

ماده پنج. (تعریف ارکان)

شورای سیاست گذاری مرکب است از جمعی از اشخاص حقیقی، یعنی صاحب نظران و متفکران برجسته انقلاب اسلامی، و همچنین جمعی از اشخاص حقوقی، یعنی مراکز علمی و تحقیقی، که در واقع مؤسسان این جبهه به شمار می روند. دبیرخانه این شورا نقش اجرایی جبهه را به مثابه یک ستاد بر عهده دارد.
شورای علمی و کارگروه های تخصصی که ترکیب اصلی آن با نظر شورای سیاست گذاری معین می شود نقش هدایتگری فکری جبهه را بر عهده دارند.
حلقات فکری ـ دینی به مثابه بازوی عملیاتی جبهه، عبارتند از: محافل مطالعه و نقد و نظر با محوریت یک شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی در دو قسم عمومی و تخصصی که اهمّ وظایف آنها به شرح زیر است:

۱٫ شناسائی و دعوت از عناصر فکور و فرهیختۀ انقلابی در جلسات منظم فکری ـ دینی
۲٫ انتخاب حوزه مطالعاتی متناسب با نیازها و اولویت ها
۳٫ تهیه سیر مطالعاتی برای حوزه یا حوزه های مطالعاتی
۴٫ طرح بحث، نقد و نظر و پرسشگری آزاد حول یک دیدگاه مشخص در جلسات (مبتنی بر منبع یا منابع معین)
۵٫ احصاء سوالات و ابهامات مخاطبان و زمینه سازی برای پاسخگویی به آنها در جلسات
۶٫ ارائه سوالات و ابهامات اساسی به شورای علمی جهت پاسخگویی

ماده شش. (امور مالی)
جبهه نیازهای مالی خود را در مرتبه نخست از طریق جذب کمک ها، نذورات و هدایای مردمی و در مرتبه بعد، از طریق مساعدت های عمومی کشور و به نحوی که استقلال خود را کاملاً حفظ کند، تأمین می نماید.

ماده هفت. (محل دبیرخانه و دفتر مرکزی)
دبیرخانه و دفتر مرکزی جبهه در مرکز پژوهش های علوم انسانیِ اسلامی صدرا مستقر می باشد. هرگونه تغییر در این زمینه منوط به تصویب شورای سیاست گذاری است.

jebhe

jebhe2

pdf