سید مجید امامی مطرح کرد

انقلاب اسلامی مهمترین موفقیت جریان عقلانیت اسلامی بود

به گزارش جبهه روشنفکری انقلاب اسلامی به نقل از طلیعه؛ دکتر سیدمجید امامی عضو هیات علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به رکود و انحطاط تمدن اسلامی از اواخر دوره صفویه که مقارن با دوران افول عثمانی ها و حاکمیت های مقتدر شبه قاره هند است، گفت: غرب، شرق و مرکزیت تمدن اسلامی در قرن های هشتم و نهم هجری که تمدن تثبیت شده و صاحب شناسنامه و هویت تاریخی بود به تدریج در حال خروج بود زیرا یک سری عوامل خارجی و یک سری انفعالات و بی تدبیری ها و نارسایی های داخلی از جمله حاکمیت مستبدان و عقل گریزی در اندیشه و پایین آمدن ارتباطات فرهنگی و بین المللی باعث شد از دوره ای که ذکر شد شاهد افول و انحطاط تمدن نوین اسلامی باشیم.

اندیشه غربی نمی تواند اتصال بین ملک و ملکوت که در اندیشه مهدویت و فلسفه تاریخ قرآن نهفته است را درک کند. اندیشه غربی شاید چنین اندیشه هایی را خیالات بداند و در سینمای آخرالزمان گرا هم به این نکته می پردازند. در نتیجه تمدن گرایی انقلاب اسلامی الهی است و در طول حرکت انبیا بوده است.

وی افزود: در این شرایط در جهان اسلام نخبگانی بودند که نگران و متاثر از بحران تمدنی کنش های نظری و عملی داشتند. این کنش ها تقریبا راه حال های مختلفی را  از تقلید از تمدن غرب برای احداث تمدن شرق تا بازگشت به خویشتن را دنبال می کرد اما  راه حل منسجمی در فقهای شیعه به تکامل رسید که فراتر از نگاه های موجود بود. این نگاه به عقلانیت اسلامی و در عین حال واقع گرایی بسیار نزدیک بود و در اندیشه فقها و فقه اجتماعی و سیاسی فقهای اواخر دوران مشروطه و دوران پهلوی بروز پیدا کرد.

این محقق و نویسنده کشورمان اضافه کرد: اندیشه غربی نمی تواند اتصال بین ملک و ملکوت که در اندیشه مهدویت و فلسفه تاریخ قرآن نهفته است را درک کند. اندیشه غربی شاید چنین اندیشه هایی را خیالات بداند و در سینمای آخرالزمان گرا هم به این نکته می پردازند. در نتیجه تمدن گرایی انقلاب اسلامی الهی است و در طول حرکت انبیا بوده است.

انقلاب اسلامی جلوی بحران های جامعه را گرفت

وی در ادامه گفت: اگر ما انقلاب اسلامی را شاهد نبودیم، لایه های عمیق تر و بطن های عمیق تری از تمدن اسلامی در این منطقه رو به اضمحلال می رفت و امروز جامعه ما حتی به یاد نمی آورد که مسلمان است. انقلاب اسلامی جلوی بحران را گرفت.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: گام بعدی انقلاب این بود که بتواند در جامعه ایران یا امت اسلامی مقدمات بازگشت تمدنی را فراهم کند که دارای سه مقدمه اساسی است: اول انسجام و بازسازی هویتی، دوم استقلال و خودکفایی علمی و فرهنگی و گام سوم تقویت بنیه و فعالیت و نشاط و اصالت فرهنگی. با وجود این سه گام اگر تمرکز در ناحیه و جامعه داشته باشیم می توانیم مقدمات تمدنی در آینده را متصور شویم. نقشه انقلاب اسلامی از زمان پیروزی علیرغم همه موانع داخلی و خارجی و فراز و فرودها محقق کردن این سه گام بوده است.

اندیشه غربی نمی تواند اتصال بین ملک و ملکوت که در اندیشه مهدویت و فلسفه تاریخ قرآن نهفته است را درک کند. اندیشه غربی شاید چنین اندیشه هایی را خیالات بداند و در سینمای آخرالزمان گرا هم به این نکته می پردازند. در نتیجه تمدن گرایی انقلاب اسلامی الهی است و در طول حرکت انبیا بوده است.

تفاوت ایدئولوژی تمدنی انقلاب اسلامی با دیگر جنبش های شیعه و سنی

امامی با اشاره به تفاوت ایدئولوژی تمدنی انقلاب اسلامی با دیگر جنبش های شیعه و سنی منادی تمدن آینده گفت: انقلاب اسلامی مستضحر به آینده سازی، آینده گرایی و آینده اندیشی بسیار مستحکم و الهی یعنی مهدویت است. اگر معارف مهدویت از انقلاب اسلامی گرفته شود، داعیه و ادعای انقلاب درباره تمدن آینده تفاوتی با بسیاری از اندیشه های غربی ندارد اما وقتی مساله مهدویت و مولفه های جامعه منتظر زمینه ساز و افق های جامعه ظهور به صورت جزئیات مسلم دینی و عقیدتی برای ما وجود دارد، می توانیم انتظار آینده متفاوت با حوالت امروزین بشر داشته باشیم. حوالت به این معنا که آنچه که انسان و جامعه در ذیل اراده و گزینه های الهی برای خود لایق می داند یعنی می خواهد برنده باشند یا بازنده و پیش برنده باشند یا منفعل.

وی اظهار کرد: حوالت امروز بشر محدود به عالم ملک و آنچه که از تمدن فهمیده می شود و افزایش تمطع انسان از دنیاست ولی در نگاه شیعی افق حرکت تاریخی ما به دنیا و تمطعات دنیوی معطوف نمی شود بلکه فراتر از اینها، ما معتقد به تسخیر دنیا و فرارفتن از دنیا به عنوان قوم صالح و بندگان خدا هستیم.

مدیر پژوهشکده مهدویت مسجد جمکران تصریح کرد: اندیشه غربی نمی تواند اتصال بین ملک و ملکوت که در اندیشه مهدویت و فلسفه تاریخ قرآن نهفته است را درک کند. اندیشه غربی شاید چنین اندیشه هایی را خیالات بداند و در سینمای آخرالزمان گرا هم به این نکته می پردازند. در نتیجه تمدن گرایی انقلاب اسلامی الهی است و در طول حرکت انبیا بوده است.

امروز از اندیشه مهدوی حضرت امام خمینی (ره) غافل هستیم

امامی اظهار کرد: اگر در اندیشه حضرت امام خمینی (ره) از سال ۴۲ تا ۶۷ جستجو کنیم می بینیم که امام جدای بعضی از اداهای مهدوی که برخی در قالب ظاهرگرایی داشته اند و البته ایشان آنها را رد نکرده، فراتر رفته و فلسفه تاریخ انقلاب و هر قیام الهی را برای تحقق جامعه موعود می دانست اما متاسفانه امروز از اندیشه مهدوی حضرت امام خمینی (ره) غافل هستیم و عمق و باطنی از معارف مهدویت را ارائه داده می شود که امروز هم پیش گامانه و مترقی است.

عضو هیات امنای بنیاد پژوهش و نشر مسجد مقدس جمکران با بیان اینکه انقلاب اسلامی در فاز نخست، پروژه هویتی بوده است، گفت: انقلاب اسلامی هویت جامع مسلمان و مبارز و ضد ظلم و ضد استکبار را ترسیم کرد. اگر لایه هویتی در یک جامعه شکل نگیرد نمی تواند وارد کنش علمی و خودکفایی علمی وابزاری شود. اگر این دو مرحله رخ ندهد جامعه و امت نمی تواند وارد لایه سوم یعنی حیات و فعالیت فرهنگی شود.

وی در ادامه افزود: انقلاب اسلامی بزرگترین خدمتی که در مقام حدوث به تمدن اسلامی کرده است، بر ساخت هویت متفاوتی از هویت انسان معاصر بوده که در چمبره تمدن مادی شکست خورده قرن بیستم گرفتار آمده است. اگر این هویت نوین و جدید که مولفه های مختلفی از ملیت، دین، زبان، تاریخ، ظلم ستیزی و اعتماد به نفس را دارد، حفظ شود می توانیم بگوییم که گام اول از سه گام لازم در تحقق تمدن نوین اسلامی برداشته شده است.

عده ای معتقدند در زمان حضرت امام (ره) مردم و جامعه همبستگی بیشتری با یکدیگر نسبت به زمان حال داشتند. پاسخ این است که انقلاب در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی در دوره گذار هویتی خود بوده است. ما الان وارد دوران تفصیلی انقلاب شدیم زیرا تفاوت ها آشکار می شود و اگر این تفاوت ها به عنوان فرصتی در کنار هم قرار بگیرند، می توانیم این لایه انقلاب فرهنگی و سبک زندگی و علمی را به سلامت بگذرانیم اما اگر این تفاوت ها را تهدید ببینیم با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.

انقلاب اسلامی انقلابی هویتی بوده است

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی انقلابی هویتی بوده است، گفت: افراد با فرهنگ های مختلف در انقلاب و در مقام حدوث آن با یکدیگر هم افزایی کردند مانند کسانی که ایدئولوژی های متفاوت اما دغدغه مشترکی به لحاظ هویتی داشتند اما به درد و درمان مشترکی رسیدند مانند گروه های چپ، کم تدین ها و یا گروه های خیلی مذهبی. البته در لایه های بعد تفاوت ها آشکار شد زیرا در لایه تفصیلی انقلاب حیات اجتماعی وارد شد اما در لایه فروبسته هویت، نهضت و جمعیت با یکدیگر هم بسته بودند.

امامی افزود: عده ای معتقدند در زمان حضرت امام (ره) مردم و جامعه همبستگی بیشتری با یکدیگر نسبت به زمان حال داشتند. پاسخ این است که انقلاب در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی در دوره گذار هویتی خود بوده است. ما الان وارد دوران تفصیلی انقلاب شدیم زیرا تفاوت ها آشکار می شود و اگر این تفاوت ها به عنوان فرصتی در کنار هم قرار بگیرند، می توانیم این لایه انقلاب فرهنگی و سبک زندگی و علمی را به سلامت بگذرانیم اما اگر این تفاوت ها را تهدید ببینیم با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.

 عضو هیئت دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اینکه مردم با انقلاب اسلامی به دنبال درمان درد مشترک شان که حفظ هویت دینی بود، رفتند، گفت: در طول تاریخ، ایران دارای هویت دینی بوده است اما در دوران پهلوی این هویت رو به اضمحلال رفت و فرهنگ و تمدن عمومی دینی تا حد زیادی آسیب دید اما مردم اجازه ندادند تا این زخم به لایه هویتی شان وارد شود به همین علت جامعه ایران به شدت برای حفظ هویت دینی هزینه می کند.

وی در پایان سخنانش گفت: امام خمینی جامعه ای که بنابر هویت دینی و برای خدا به پا خواسته بود را بسیار ظریف به سوی فرهنگ دینی سوق داد و در دوران دفاع مقدس بسیار از وجوه زندگی از مولفه های فرهنگ غرب و شرق پیراسته شد.
انتهای پیام/

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *